Aktualności

Przekształcenie RM SERWIS

Przekształcenie RM SERWIS

W dniu 6 maja 2015 r. nastąpiło przekształcenie firmy RM Serwis Jadwiga Rozczenda z siedzibą w Warszawie w spółkę RM Serwis Anna Derlatka Spółka Jawna w Warszawie; w dniu tym nastąpił wpis do rejestru przedsiębiorców KRS. więcej