Przekształcenie RM SERWIS

Szanowni Państwo,

 

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli nas Państwo w dotychczasowej współpracy. Na co dzień dokładamy wszelkich starań, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dzisiaj chcemy poinformować Państwa o kolejnym kroku, jakiego dokonuje w swoim rozwoju nasza firma.

W dniu 6 maja 2015 r. nastąpiło przekształcenie firmy RM Serwis Jadwiga Rozczenda z siedzibą w Warszawie w spółkę RM Serwis Anna Derlatka Spółka jawna w Warszawie; w dniu tym nastąpił wpis do rejestru przedsiębiorców KRS. Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności przez ten sam podmiot. Zgodnie z KSH, RM Serwis Anna Derlatka Spółka jawna z siedzibą w Warszawie jest prawnym następcą firmy przekształconej.

Pragniemy zapewnić, iż bieżące warunki współpracy, wynikające z treści zawartych Umów będą realizowane zgodnie z dotychczasowymi zasadami, zmiana nie stanowi bowiem zmiany warunków umowy.