Serwis urządzeń klimatyzacyjnych

Jako autoryzowany serwis urządzeń klimatyzacyjnych proponujemy Państwu współpracę w zakresie obsługi serwisowej posiadanych przez Was urządzeń.

Do realizacji zadań w zakresie obsługi serwisowej urządzeń klimatyzacyjnych firma "RM Serwis" posiada doświadczony kilkunasto osobowy zespół serwisowy. Pracownicy naszego serwisu regularnie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez producentów urządzeń znajdujących się w naszej ofercpie, uzyskując coraz to nowsze doświedczenie i umiejętności z zakresu eksploatacji i obsługi serwisowej tych urządzeń.

Mamy do zaoferowania następujące formy współpracy:

  • obsługa serwisowa doraźna - przeglądy i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych dokonywane na podstawie indywidualnych zleceń, rozliczanie wg cennika usług serwisowych,
  • obsługa serwisowa stała - obejmuje okresowe przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych, gwarantuje utrzymywanie podstawowych części zamiennych na stanie magazynowym, gwarantuje uzgodniony czas reakcji serwisu. Usługa ta świadczona jest na podstawie odrębnej umowy serwisowej, rozliczenie następuje w formie opłat ryczałtowych.

Wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej zależna jest od oczekiwanych warunków realizacji naszego serwisu - czasu reakcji serwisu liczonego od momentu zgłoszenia awarii, czasu w jakim urządzenie powinno zostać naprawione, częstotliwości przeglądów (co 1 miesiąc; co 2 miesiące; co 3 miesiące; co 6 miesięcy; co 12 miesięcy).

Ponadto oferujemy:

  • dostawę urządzeń klimatyzacyjnych
  • montaż i instalację urządzeń klimatyzacyjnych
  • części i materiały eksploatacujne
  • części zamienne
  • pomoc techniczną